TRENUTKI NJEGOVEGA VSAKDANA/ MOMENTS OF HIS EVERYDAY LIFE.

SI: Poseben sklop likovnih del iz leta 2016 sestavlja serija risb z naslovom »Trenutki njegovega vsakdana« Likovna dela so nastala v kombinirani likovni tehniki (akvarel, tuš, akril, suha barvica). Cikel sestavlja 23 risb v različnih velikostih.

ENG: A small collection of artworks from the year 2016 was composed of a series of drawings titled "Moments of His Everyday Life". The works were created with watercolor, ink, acrylic paint and colored pencils. The collection consists of 23 drawings in different sizes.

© Primož Krašna 2019