top of page

S SVOJIMI SENCAMI / WITH MY SHADOWS

SI: Serija fotografij pod naslovom S svojimi sencami izhaja iz osebne izkušnje življenja z bipolarno motnjo. Govorijo o strahovih, nemoči in uničujočih čustvenih nihanjih. Temačne digitalne fotografske podobe dopolnjuje bela črtna risba, ki predstavlja pozitivno moč življenja, upanje. Serija je nastala v začetku leta 2016.

ENG: A series of photographs under the title With my shadows comes from the personal experience of living with bipolar disorder. Works talk about fears, helplessness and destructive emotional fluctuations. Dark digital photographic image complemented with the white line drawing represents the positive power of life, hope. The series was created in early 2016.

RAZSTAVA V RAZSTAVIŠČU MC, PEKARNA, MARIBOR

SOLO EXHIBITION

SI: Oktober 2016, Razstava fotografskih risb S svojimi sencami, Razstavišče MC, Pekarna, Maribor

ENG: October 2016, Exhibition of photographic drawings S svojimi sencami, Exhibition MC Pekarna, Maribor

http://mlad.si/2016/09/mladi-razstavljajo-primoz-krasna/

ILLUMINARE SKUPINSKA RAZSTAVA ILUSTRACIJ IN ANIMACIJ, MEDIANOX, MARIBOR

GROUP EXHIBITION

SI: November 2016, ILLUMINARE, skupinska razstava ilustracij in animacij, Veronika Hozjan, Art Ilich, Primož Krašna, Kaja Lukač, Eva Novak in Rok Horvat, Gregor Purgaj, 18. november - 8. december, galerija Media Nox, Maribor

ENG: November 2016, ILLUMINARE, group exhibition of ilustration and animation, Veronika Hozjan, Art Ilich, Primož Krašna, Kaja Lukač, Eva Novak in Rok Horvat, Gregor Purgaj, 18. november - 8. december, gallery Media Nox, Maribor

http://www.medianox.org/razstave/#/illuminate/

bottom of page