top of page

SREDI SEDMIH ŽALOSTNIH GOZDOV / IN THE MIDDLE OF SEVEN SAD FORESTS

SI: Sredi sedmih žalostnih gozdov je fotografski cikel 50 digitalnih fotografij nastalih med leti 2014 in 2021.

ENG: In the middle of seven sad forests is a photographic cycle of 50 digital photographs created between 2014 and 2021.

bottom of page