top of page

SKETCHBOOK 4119

SI: Projekt Sketchbook 4119 (Skicirka 4119) je umetniški projekt, v katerega je avtor vključil svoja otroka, Ano in Davida. Število 4119 predstavlja rojstne dneve (4/11/9) Prve skupne risbe so nastale v igri, med popoldanskimi risarskim druženjem. V mesecu avgustu 2016, so za skupni risarski projekt izbrali star prazen zvezek. Glavni namen projekta je bil raziskati kako združiti in povezati ustvarjalno delo starša in otroka v družini. Vse risbe so nastale med 29. 8. In 26. 10. 2016.

ENG: Project Sketchbook 4119 is an art project, in which the autor included his children, Ana and David. The number 4119 represents their birthdays (4/11/9) The first drawings were created during our afternoon drawing sessions. In August 2016, they chose an old blank notebook for their drawing project. The main purpose of the project was to explore how to combine and integrate the creative work of parents and children in the family. All drawings were created between 29. 8. and 26. 10. 2016.

bottom of page