top of page

PREDALEČ / TO FAR

SI: Risbe s tušem z naslovom Predaleč odpirajo vprašanje meja v vseh kontekstih; meje v odnosih, meje med državami, meje med različno mislečimi ljudmi, meje zmožnosti posameznega človeka in meje družbe kot celote. Prve risbe so nastale v letu 2015. Serija je še v nastajanju.

ENG: Ink drawings entitled "Too far" open question of borders in all contexts; boundaries in relationships, boundaries between countries, the boundaries between different minded people  an also about the limits of ability of the individual man and the limits of society as a whole. The first drawings were created in 2015. The series is still in progress.

bottom of page