top of page

NE DOTIKAJ SE MOJEGA NAKUPOVALNEGA VOZIČKA/ DON'T TOUCH MY SHOPPING CART

SI: "Živim v temni sobi. V sobi je prijetno in toplo. Soba me dobro pozna. V sobi je okno. Skozi okno vidim svet. Vidim ljudi. Ljudje ne vidijo mene. Ljudje živijo v svojih temnih sobah. V njihovih sobah je prijetno in toplo. Tudi njihove sobe imajo okna. Tudi oni vidijo skozi okna. Ko jih opazujem v njih vidim sebe. Vidim da se spreminjam. To kar opazujem me spreminja. Postajam drugačen. Spreminja se moje telo. Spreminja se moj obraz. Včasih zaprem okno. Rad sem v svoji temni sobi."

Don't touch my shopping cart (Ne dotikaj se mojega nakupovalnega vozička) je serija risb nastala v letih 2015 in 2016. Risbe vzpostavljajo odnos do sebe, dogodkov iz osebne zgodovine in občutja lastnega telesa. Prav tako se dotaknejo potrošništva, lastnine, transformacije telesa in izkušnje družbeno pričakovane vloge. 

ENG: "I live in a dark room. The room is cozy and warm. Room knows me well. The room has a window. Through the window I see the world. I see people. People do not see me. People live in their dark rooms. Their rooms are cozy and warm. Their rooms also have windows. They can also see through the windows. When I observe them I see myself. I see that I'm changing. What I watch changes me. I'm becomming different. My body changes. My face changes. Sometimes I close the window. I like to be in my dark room."
Don't touch my shopping cart is a series of drawings created in the years 2015 and 2016. Through the drawings I establish a relationship with myselfes, events from my personal history and feelings of my own body. They also touch consumerism, ovnership, transformation of the body and experience of  the socially expected role. 

bottom of page