IKONE / ICONS

SI: Minimalistična slikarska serija z naslovom ikone posega v besedne številčne in figuralične okleščene likovne rešitve. Namen serije je bil raziskati praznino.

ENG: The minimalistic painting series with the title Icons interpretes verbal, numerical and figural sibols in simple  artistic compositions. The purpose of the series was to explore the emptyness.

© Primož Krašna 2019