top of page

CESARSTVO UMAZANIJE/EMPIRE OF DIRT

SI: Serija fotografij pod naslovom My Empire of Dirt  izhaja iz osebne izkušnje raziskovanja vloge očeta v družini. Temačne digitalne fotografske podobe dopolnjuje bela črtna risba, ki predstavlja pozitivno moč življenja, upanje. Serija je nastala med leti 2016 in 2017.

ENG: A series of photographs under the title My Empire of Dirt  comes from the personal experience understanding the role of the father in familly. Dark digital photographic image complemented with the white line drawing represents the positive power of life, hope. The series was created in between 2016 and 2017.

bottom of page