© Primož Krašna 2019

MY EMPIRE OF DIRT

SI: Serija fotografij pod naslovom My Empire of Dirt  izhaja iz osebne izkušnje raziskovanja vloge očeta v družini. Temačne digitalne fotografske podobe dopolnjuje bela črtna risba, ki predstavlja pozitivno moč življenja, upanje. Serija je nastala v začetku leta 2016 in še nastaja.

ENG: A series of photographs under the title My Empire of Dirt  comes from the personal experience understanding the role of the father in familly. Dark digital photographic image complemented with the white line drawing represents the positive power of life, hope. The series was created in early 2016 and is still not finished.